Hakkımızda
Soma Termik Santrali
Soma Termik Santrali 13 Ocak 2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açılmış ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 685,5 milyon dolar teklifle santrali almaya hak kazanmıştır. 22 Haziran 2015 tarihinde Soma B Termik Santrali Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralınmıştır.

Soma Termik

Manisa ili Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali her biri 165 MW kurulu güce sahip 6 üniteden oluşmakta ve santralin toplam kurulu gücü 990 MW’tır. 1. ünite 1981, 2. ünite 1982, 3. ünite 1985, 4. ünite 1986, 5. ve 6. üniteler 1992 yılında devreye alınmıştır. Her ünite 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kulesi içermekte ve her iki ünite bir bacaya bağlanmaktadır.

Santral kazanlarında yakılan kömür ELİ (Ege Linyitleri İşletmesi) tarafından temin edilmektedir. Elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan su 127.000.000 m3’lük Sevişler Barajı’ndan karşılanmaktadır.

Ocak 2014 itibariyle ELİ açık işletme rezervlerinin toplamı 151.174.000 ton, yeraltı işletme rezervlerinin toplamı da 553.004.449 ton olmak üzere toplam rezerv miktarı 704.178.449 ton olarak hesaplanmaktadır.

Santralin yıllık üretim kapasitesi 8.672.400.000 kWh, nominal kapasitesi ise 6.435.000.000 kWh.’tir. Santralin iç tüketim yüzdesi % 12 civarındadır.

Soma termik santralının kurulu gücü 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücünün % 1,35 i dir. Son 7 yılın ortalama değerleri baz alındığında; Soma Termik Santralinin 2015 yılı sonu itibariyle toplam elektrik üretimindeki payı % 2,21 oranındadır. Soma santralının devir alınmasıyla birlikte ABH in enerjide kurulu gücü 1527 MW a ulaşmış olup bu güç 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye toplam kurulu gücünün % 2,09 unu oluşturmaktadır.

1-4 üniteleri 2.400 kcal/kg kalorili, %32 küllü ve %21 rutubetli, 5-6 üniteleri ise 1.550 kcal/kg kalorili, %52 küllü ve %18.8 rutubetli kömürlere göre dizayn edilmiştir.

Santralde yılda yaklaşık 8.000.000 ton kömür yakılmaktadır. Yılda yaklaşık 3.600.000 ton kül çıkmaktadır. Bu küllerin yaklaşık 270.000 ton/yıl kadarı özel kuruluşlara satılıp, çimento karışımında kullanılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Santralde yapılacak rehabilitasyon yatırımları ile doğru ve verimli işletme prensiplerine bağlı olarak yıllık üretiminin dizayn değerine yakın bir değere getirilmesi planlanmaktadır.