İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
  • Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Yaşayan en değerli varlığımız olan insanımız için güvenli ve sağlıklı iş ortamını sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedef olarak belirlemiştir.

En güvenli şekilde çalışmak, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimize ulaşmak için her türlü olasılıklara göre sürekli risk analizi yapıp gerekli aksiyonları alarak riskleri elimine etmeyi/kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,

Tüm çalışanlarımızdan güvenli şekilde çalışmalarını istemekteyiz. Organizasyonumuzda oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ve bilinç için gerekli temel, teknik ve sağlık eğitimlerini vermeyi,

Alt yüklenici, tedarikçi, nakliyeci ve misafirlerimiz de çalışanlarımızda olduğu gibi, kampüs alanındaki her türlü iş güvenliği talimat ve uyarılarına tâbidir. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı için gerekli şartları sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurup uygulayarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesini sağlamayı,

Sosyal sorumluluk bilinciyle, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, güvenlik ve sağlık kültürü gelişimi ve standartların geliştirilmesi için örnek olabilecek uygulamaların faaliyete geçirilmesini sağlamayı,

​Güvenlik ve Sağlık konularında teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, yatırımlarımızı ona yönlendirmeyi, tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz.

Soma Termik Santral - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Faaliyetleri İle İlgili Kamuoyu Bilgilendirme Föyü