Enerji Politikası
Enerji Politikası
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. olarak gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla hizmetlerimiz kapsamında:

− Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi,
− Enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak çaba göstermeyi,
− İş süreçlerimizi gözden geçirerek enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri ve uygulamaları benimsemeyi,
− Enerji Yönetim Sisteminin getirdiği ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak performansımızı sürekli iyileştirerek gözden geçirmeyi,
− Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda personelimize eğitim olanağı sunmayı ve onları enerji verimliliği uygulamaları konusunda bilinçlendirmeyi,
− Tüm enerji faaliyetlerimizi, çevresel ve yasal gereksinimlere tam uyum sağlayacak şekilde yürütmeyi,
− Tüm paydaşlarımızla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
− Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler ve hizmetler satın alarak, enerji ve malzeme verimliliği sağlayarak sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı,
− Santraldeki enerji kullanımını optimize etmek için enerji verimliliği iyileştirmeleri sağlayacağımızı,
− Enerji politikamız doğrultusunda paydaşlarımızın enerjinin verimliliği konusundaki çalışmalarında bilgi desteği sağlamayı ve bu konudaki farkındalıklarını artırmayı,
taahhüt ediyoruz.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. olarak enerji yönetimi politikamızı paylaşarak kamuoyunu bilinçlendirmeyi, işimizi daha sürdürülebilir hale getirmeyi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Soma Termik Santral - Enerji Politikamız
Soma Termik Santral - ISO 50001 Belgesi