Soma Termik Santral Çoban Yıldızı
Soma Termik Santral Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait olan Soma B Termik Santrali 13 Ocak 2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açılmış ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 685,5 milyon dolar teklifle santrali almaya hak kazanmıştır.

22 Haziran 2015 tarihinde Soma B Termik Santrali Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralınmıştır. Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 300.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup tamamı Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir.