Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamaları
  Tarih Doküman Konusu Doküman
43 20.05.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
42 18.05.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
41 13.05.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında
40 25.02.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Ataması Hakkında
39 25.02.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
38 25.02.2022 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Komite Görev Değişikliği Hakkında
37 30.12.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
36 17.12.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
35 29.09.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Kredi Derecelendirmesi Hakkında
34 11.08.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
33 03.08.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
32 14.07.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Komite Görev Değişikliği Hakkında
31 07.07.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
30 25.06.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Finansal Yeniden Yapılandırma Hakkında
29 16.06.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
28 09.06.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi TTK 376. Madde Hakkında
27 07.06.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Derecelendirme Şirketi Hakkında
26 26.05.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Geçici Faaliyet İzni Hakkında
25 21.05.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimş Hakkında
24 21.05.2021 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
23 23.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
22 12.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı
21 08.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Faaliyet İzni Hakkında
20 06.05.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
19 16.03.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
18 24.02.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
17 13.01.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
16 07.01.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
15 03.01.2020 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
14 02.01.2020 Şirket Faaliyeti Hakkında Özel Durum Açıklaması
13 31.12.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı - Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
12 31.12.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı Hakkında
11 20.12.2019 Yatırımcı İlişkileri Biriminde Görev Değişikliği Hakkında
10 18.12.2019 Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Özel Durum Açıklaması
9 03.10.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanının Görevden Ayrılması ve Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Geçici Atama Yapılması Hakkında
8 09.09.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
7 06.08.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
6 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
5 11.07.2019 VEKALETNAME
4 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
3 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
2 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin ÖDA
1 05.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketin'e Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında