Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamaları
  Tarih Doküman Konusu Doküman
23 23.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
22 12.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı
21 08.06.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Faaliyet İzni Hakkında
20 06.05.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
19 16.03.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
18 24.02.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
17 13.01.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
16 07.01.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
15 03.01.2020 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
14 02.01.2020 Şirket Faaliyeti Hakkında Özel Durum Açıklaması
13 31.12.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı - Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
12 31.12.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı Hakkında
11 20.12.2019 Yatırımcı İlişkileri Biriminde Görev Değişikliği Hakkında
10 18.12.2019 Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Özel Durum Açıklaması
9 03.10.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanının Görevden Ayrılması ve Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Geçici Atama Yapılması Hakkında
8 09.09.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
7 06.08.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
6 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
5 11.07.2019 VEKALETNAME
4 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
3 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
2 11.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin ÖDA
1 05.07.2019 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketin'e Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında