Haberler
Konya Şeker ağaçlandırmada Hedefe bir adım daha yaklaştı
“Türkiye Nüfusu Kadar Fidan” hedefinde toplam 18.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk


Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un talimatları doğrultusunda pancar tarlalarındaki su kuyularının etrafına dikilen fidanlarla başlayan ağaçlandırma çalışmalarında Konya Şeker’in diktiği fidan sayısı bugün 18.5 milyona ulaştı.2002 Yılında Konya nüfusu kadar fidan hedefiyle ağaçlandırma projesini başlatan Konya Şeker bu hedefi kısa sürede gerçekleştirerek yeni hedefini Türkiye nüfusu kadar fidan dikmek olarak belirledi. Bu hedef kapsamında 2015 yılı Mart ayı sonu itibariyle toprakla buluşturulan fidan sayısı 18.5 milyona yükseldi. Son rakamlara göre Konya Şeker 78 milyona sahip Türkiye’de her 4 kişiden biri adına ağaç dikmiş oldu.

Konya Şeker tarafından Konya Kapalı Havzasının tamamını kapsayacak şekilde yürütülen ve proje tamamlandığında Türkiye Nüfusu Kadar Fidanı toprakla buluşturmak gibi değişken ve dinamik bir hedef belirlenen Ağaçlandırma Projesi 2002 Yılında ilk olarak Fidanlık oluşturulması için yapılan hazırlık çalışmalarıyla start almış, proje çerçevesinde ilk kapsamlı ağaç dikimi 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. 2013-2014 ağaç dikim sezonu sonu (Nisan 2014) itibarıyla proje kapsamında dikimi gerçekleştirilen fidan sayısı 13 milyondan 2014-2015 yılı ağaç dikimi sezonunda bu rakam 18.5 milyona çıkarılmıştır.Adım adım hedefe ulaşıyoruz

Proje çerçevesinde, il ve ilçe yolları ile köy ve kasaba yolları (tarım arazileri ile köyün irtibatını sağlayan yollar dahil) çevresinde, 4.515 kilometrelik, 273 ayrı güzergahta çift taraflı (bazı bölgelerde 10-15 sıraya kadar) ağaçlandırma gerçekleştirilmiş,  ormanlık sayısı Konya-Karapınar arasındaki Merdivenli bölgesi de dahil edilerek 66’ya alan büyüklüğü ise 10.000 dekara çıkarılmıştır.

Dikimi gerçekleştirilen ağaçların, doğal ortamda kendi kendilerine gelişimlerini sağlayacak kök uzunluğuna ve doğal şartlara dayanıklı hale gelene kadar (ortalama 5 yıl) bakımı ve sulamasının Konya Şeker’in Ağaçlandırma ekipleri tarafından gerçekleştirildiği proje çerçevesinde %95’lik tutma oranı yakalanmıştır.

Halen ağaçlandırma çalışmalarını 7 ayrı bölgede oluşturduğu 35 Ziraat Mühendisi, 450 fidan dikim ve bakım işçisi, 40 sulama arazözü ile kesintisiz devam ettiren Konya Şeker, toplu ağaçlandırma alanlarının sulamasını ise kendi imkânları ile kurduğu damla sulama sistemleri ile gerçekleştirmektedir.

Proje çerçevesinde dikimi yapılan fidanların bölge iklim ve toprak yapısına uygun olmasına dikkat eden ve bu çerçevede Akasya, Dişbudak, Akçaağaç, Çınar, Meşe, Katalpa, Aylantus, Ceviz, Badem, İğde, Gladiçya, Ahlat, Alıç, Ihlamur, At Kestanesi, Sedir, Karaçam gibi fidanların dikimini gerçekleştiren Konya Şeker, ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde dikimini gerçekleştirdiği 18.3 milyon ağacın yanı sıra 425.000 adet meyve fidanını da bölge çiftçisine dağıttı.

Ağaçlandırma çalışmalarında kullandığı fidanları ağırlıklı olarak 2003 yılında faaliyete geçirdiği Fidan Üretim Merkezinde kendi imkânlarıyla üreten Konya Şeker, dikimini gerçekleştirdiği fidanlara evcil hayvanlar ve yaban hayvanları tarafından verilebilecek zararları asgariye indirmek için ağaçlandırma çalışmalarında kullandığı fidanların asgari 2-2,5 metre boy uzunluğu ile 8-12 Kutur gövde kalınlığına gelmiş olmasına dikkat etmektedir.Ağaçlandırma çalışmalarında sürekliliği sağlamak için projenin ağaç dikimi aşamasını başlatmadan önce yıllık 1,5 Milyon kapasiteli Fidan Üretim Merkezi kuran Konya Şeker, 2011 yılında bu Merkezi büyütme kararı almış ve Fidan Üretim merkezinin arazisini 300 dekarlık bir alana ulaştırarak yıllık üretim kapasitesini 2.000.000’a çıkarmış, 2014 yılı itibarıyla da Fidan Üretim Merkezinin arazisi 1.080 dekara yıllık üretim kapasitesi de 3.1 milyon fidana ulaşmıştır. Konya Şeker, her yıl dikimini yaptığı fidanların % 90’nını Çumra Kampüsü’nde kurulan kendi fidanlığından, % 10’nunu ise devletin ve özel sektörün fidanlıklarından temin etmektedir.

Sosyal sorumluluktaki hassasiyetimizle gururlu ve huzurluyuz


Ağaçlandırma projesinin Konya Şeker için sosyal bir sorumluluktan öte sosyal bir zorunluluk olduğunu ifade eden Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, hedefe bir adım daha yaklaşmanın verdiği huzur ve mutluluğu yaşadıklarını belirterek kısa bir değerlendirme yaptı;

“Hazreti Mevlana’nın topraklarından yükselen bir kurum olarak, her vatandaşın, her kuruluşun gücü ve bilgisi oranında topluma katkıda bulunması, sosyal sorunların bir tarafından tutması gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Bunu, vicdani, ahlaki ve toplumsal sorumluluğun gereği olduğu kadar, sürdürebilir bir ekonomik gelişme için de gerekli görüyoruz. Kuruluşumuzdan beri sahip olduğumuz bu anlayışla pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttük; eğitim, spor ve çevreyi öncelikli alanlar olarak gördük ve bu alanlara her zaman özel bir önem verdik. Her üç alanda da yıllardır sürdürdüğümüz projelerin yarattığı toplumsal yararın sonuçlarıyla da gurur ve huzur duyuyoruz.”