Haberler
Avans Ödemelerini Erkene Çeken Konya Şeker'den Üreticiye 26.7 Milyon Liralık Nakdi Avans.
Konya Şeker, üreticinin sıkıntılı ve zor günlerinde de yanında. Üretici sıkışmasın diye. Avanslar erkene çekildi.
İlkbahar aylarında yaşanan olumsuz hava koşulların nedeniyle üreticiden gelen talep üzerine motorin ile ilk nakit avans ödemesini planlanandan çok erken önce üreticilerine ödeyen Konya Şeker 2012 - 2013 kampanya dönemindeki 2.nakit ödemesini de bugün başlattı. 2012 - 2013 yılı kampanya döneminin başlangıcından buyana üreticilere ayni ve nakdi avans olarak 140 milyon TL avans dağıtımı gerçekleştiren Konya Şeker bölgede başlayacak hasat öncesi bugün 26.7 milyon lira dağıtacak.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un göreve gelmesi ile birlikte ayni ve avans uygulamaları ile üreticiye desteğini artıran Konya Şeker özellikle son yıllarda yaşanan iklim sapmalarında, doğal afetlerde avans ödemelerini üreticinin ihtiyacı olduğu dönemlerde yaparak bölge üreticisinin pancar dışındaki tarımsal üretimine de destek oluyor. Gübre, motorin, zirai ilaç ve nakit avansları ile üreticinin iklim koşulları nedeniyle yaşadığı zorlukları hafifleten Konya Şeker verdiği destek ve üreticiyi borç ve faiz sarmalına karşı da koruyor.

Bölgede başlayacak hasat öncesi dağıtımı gerçekleştirilen 26.7 milyon liralık nakit avansın zamanlamasının üreticinin nakit paraya en çok ihtiyacı olduğu dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bolluk ve bereket dolu bir hasat temennisinde bulunarak özetle şunları söyledi;


‘Bu sene üretici açısından zorluklarla başlayan bir yıl olmuştu. Mevsim sapmaları, çöl tozları, tohum toprağa atıldığı ve çimlendiği günlerde tüm üreticilerimizi zorlamıştı. Konya Şeker olarak biz iklim şartları ile verdiği mücadele, üretmek için gösterdiği gayrette imkânlarımız ölçüsünde üreticilerimizin yanında olmaya, onların omuzundaki yükü hafifletmeye çalıştık. Bu çerçevede üreticilerimizin beklentisi doğrultusunda ayni ve nakdi avans ödemelerimizi erkene çektik. Onların kimseye muhtaç olmadan kafaları rahat bir şekilde tarlada huzurla üretebilmesi için desteğimizi arttırdık. Şükür ki tarlalarımız önce yeşerdi, şimdi de hasat zamanına ulaştık.

Ben öncelikle bolluk ve bereket diliyorum. İnşallah bu hasat döneminde arpasından buğdayına, mısırından ayçiçeğine, patatesinden pancarına her ürün hem tonajı ile hem de fiyatı ile üreticimizin yüzünü güldürür. Ovamızın bereketi zenginlik olup tüm çiftçi ailelerimizin hanesine ulaşır. Konya Şeker olarak bizde üreticilerimiz hasat için tarlaya girmeden önce onların yüzünü güldürmek, huzurla hasada başlamalarına destek olmak için 2.nakit avans ödememizi bugün başlattık. Konya Şeker, ekimde, çapada, hasat da kısaca üretimin her aşamasında üreticisine desteği öncelikli görev kabul eden bir kurum. Ancak ürüne destek sadece üretim aşamasında olursa bir ayağı eksik kalır. O nedenle biz ürünü fiyatlama aşamasında da desteği olmazsa olmaz kabul eden bir kurumuz. Bu desteğimizi de tarımsal ürüne talebi arttıran yatırımlarımızla sanayi tesislerimizle sağlıyoruz. Mesela arpanın hasadı başladı. Kısa süre sonra buğday, mısır, ayçiçeği, patates en sonunda da pancar hasadı yapılacak. Şükür ki bunların hepsini işleyecek fabrikalarımız var. Bu fabrikalar yoğun hasat sezonunda yaptıkları yüksek miktardaki alımla ürün fiyatlarının üretici lehine yüksek fiyatta dengelenmesini sağlayan tesisler. Yani bu tesisler olduğu için üretici mısırı, patatesi yüksek fiyattan satabiliyor. Bunun örneğini fiyatların üretici lehine %20-30 oranlarında nasıl değiştiğini daha önce yem fabrikası vesilesiyle arpa da, mısır da gördük. Donuk fabrikası vesilesiyle patateste yaşadık. İnşallah bu sene ayçiçeğinde de aynı değişimi ham yağ fabrikamız sayesinde yaşayacağız.”

ÜRETİCİYE 140 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Konya Şeker, 2012-2013 yılı kampanya döneminde gübre, tohum, zirai ilaç, şeker ve şeker süt ürünleri desteği olarak toplam 61 milyon liralık ayni destek verirken, 21.4 milyon liralık motorin desteği ve biri ekim avansı ikisi de nakdi avans olmak üzere üreticilere toplam 57.6 milyon liralık ekonomik katkıda bulundu.

Bu kampanya döneminde üreticilere ayni ve nakdi olarak toplam 140 milyon lira ödenmiş oldu.

www.recepkonuk.com.tr