Finansal Tablolar
Finansal Tablolar
  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 09.09.2019 Soma Termik Santral Elektrik Üretim Anonim Şirketi 30 Haziran 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Döneme Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
2 28.04.2020 Soma Termik Santral Elektirik Üretim Anonim Şirketi 31 Aralık 2019 Tarihine Sona Eren On İki Aylık Hesap Dönemine Ait finansal tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu